Ασφαλιστική κάλυψη οχήματος

Με στόχο την πλήρη εξασφάλιση για εσάς και το όχημά σας από κάθε πιθανό κίνδυνο, προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις για την κάλυψη όλων των περίπτωσεων σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες σας.

Ενδεικτικές καλύψεις:

 • Πυρός
 • Ολική - Μερική κλοπή
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Αστική Ευθύνη
 • Ιδίες ζημιές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Νομική προστασία
 • Οδική βοήθεια

Η NIVIS M.G.A. σας προσφέρει:

 • Άμεση έκδοση και αποστολή του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας
 • Επισκευή του αυτοκινήτου σας, χωρίς καταβολή χρημάτων από εσάς σε συνεργαζόμενα συνεργεία
 • Κάλυψη για ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας από ανασφάλιστο όχημα
 • Δωρεάν παροχή πράσινης κάρτας για την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας στο εξωτερικό
 • 24ωρη εξυπηρέτηση και υποστήριξη