Ασφαλιστική κάλυψη σκάφους

Στη NIVIS δραστηριοποιούμαστε δυναμικά στον κλάδο ασφάλισης σκαφών παρέχοντας καλύψεις με θελκτικούς όρους και ασφάλιστρα, σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, Ελλάδας ή εξωτερικού.
Ενδεικτικές καλύψεις:

  • Νομική Προστασία (κάλυψη ειδικά διαμορφωμένη από την NIVIS M.G.A.)
  • Κίνδυνοι θαλάσσης (βύθιση, σύγκρουση, πρόσκρουση, προσάραξη)
  • Φωτιά
  • Κακόβουλες βλάβες
  • Κλοπή ή υπεξαίρεση από το ναυλωτή
  • Μηχανικές βλάβες
  • Αστική ευθύνη τρίτων
  • Κακόβουλες πράξεις ναυλωτή

Η ασφάλιση σκαφών περιλαμβάνει:
1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του σκάφους
Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αφορά σε ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους και είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου Ν.4256/14
2. Ασφάλιση ιδίων ζημιών του σκάφους ή/και μηχανής(ών) (προαιρετικά)
Η ασφάλιση ιδίων ζημιών αφορά σε ζημιές που μπορεί να υποστεί το σώμα του σκάφους σας ή της/των μηχανής/ών από διάφορες αιτίες.

Σε κάθε περίπτωση η NIVIS θα σας προσφέρει μοναδικές και εξειδικευμένες καλύψεις που θα εξασφαλίζουν πλήρως εσάς και το σκάφος σας.