Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 η NIVIS παρέλεβε το νέο ολοκληρωμένο μηχανογραφικό της σύστημα, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτόμα εργαλεία:
  • εταιρικό portal
  • on-line διαχείριση ασφαλιστηρίων
  • portal συνεργατών
  • τιμολόγηση προϊόντων απευθείας από τον συνεργάτη στον πελάτη