Ασφαλιστική κάλυψη περιουσίας

Η NIVIS M.G.A., σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σας προτείνει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα της περιουσίας σας: κατοικία (κύρια ή εξοχική), επιχείρηση, εργοστάσιο, γραφεία κ.λπ.

Ασφαλιστικές καλύψεις που σας προφυλάσσουν από κάθε απρόβλεπτο, μη επιθυμητό συμβάν, όπως ένας σεισμός ή μια πυρκαγιά προστατεύοντας τόσο το κτήριο όσο και το περιεχόμενο, τον εξοπλισμό και τις βελτιώσεις που έχετε πραγματοποιήσει.
Ενδεικτικές καλύψεις για ζημιές από:

  • Πυρκαγιά
  • Σεισμό ή/και φωτιά από σεισμό
  • Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία (hold up)
  • Έκρηξη
  • Τρομοκρατικές ενέργειες/κακόβουλες πράξεις
  • Καιρικά φαινόμενα
  • Θραύση εξωτερικών τζαμιών
  • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου και συσκευών
  • Αστική Ευθύνη προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους
Μαζί σας θα σχεδιάσουμε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει απόλυτα τις δικές σας ανάγκες.