Αίτηση προσφοράς για ασφάλιση σκάφους

Στοιχεία σκάφους
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ως Ν.4256/14, έως 800.000 ευρώ


Ασφάλιση για Ιδίες ΖημιέςΤρόπος παραλαβής της προσφοράς μας
Όροι χρήσης
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης